• Υψηλή ευαισθησία για πρώϊμη ανίχνευση
  Το νέο First Step® με ευαισθησία 10mlU/ml ανιχνεύει μία πιθανή εγκυμοσύνη ακόμα και 7 ημέρες μετά την επαφή!
 • Απλά
  Κρατήστε το τεστ στη ροή των ούρων για 10 δευτερόλεπτα.
 • Γρήγορα
  Διαβάστε το αποτέλεσμα σε 5 λεπτά.
 • Ξεκάθαρα
  Δύο γραμμές είστε έγκυος, μία γραμμή δεν είστε έγκυος.

Θετικό
Δύο γραμμές είστε έγκυος

Αρνητικό
Μία γραμμή δεν είστε έγκυος