Συσκευασία με ένα τέστ
Συνιστάτε για χρήση από την πρώτη μέρα καθυστέρησης.

Συσκευασία με δύο τέστ
Συνιστάτε για πρώιμη χρήση του τέστ. Με το δεύτερο τέστ
μπορείτε να κάνετε επιβεβαίωσετε το αποτέλεσμα.

Απορίες;
Αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά
με τη χρήση του τεστ ή την ερμηνεία
του αποτελέσματος

Διαβάστε εδώ...